Villkor

Åldersgräns
Du måste ha fyllt 20 år för att handla viner hos oss. Godset utlämnas endast mot uppvisande av giltig legitimation vid leveransen.

Om priser
Våra priserna är inklusive svensk alkoholskatt och moms, och anges i svenska kronor. Priser gäller en låda á 6 flaskor om inte annat angivet. Fraktkostnad för hemdistribution tillkommer, se Fraktkostnad, nedan.

Betalning
Betalning sker genom förskottsbetalning via bankkort/kreditkort.

Fraktkostnad
Vi tar ingen fraktkostnad till våra utlämningsställen.

Fraktkostnad för hemtransport tillkommer till det pris du betalar för vinet. .

Leveranssätt
Varorna kommer att levereras hela vägen hem till din dörr, eller till den leveransadress du angivit.  
Vi garanterar att personliga uppgifterna inte lämnas ut till tredje part. Du kan när som helst begära att uppgifterna tas bort ur vårt register.

Beställning
Alla beställningar sker via webshopen på Internet eller ifyllnad av beställningsformulär. Vi tar alltså inte emot beställningar via mail. Om osäkerhet finns kan ni alltid dock kontakta oss på mail: info@cavarosawine.se . Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Avbeställning
Avbeställning av order är endast möjlig fram till dess att betalning skett.

Reklamationer
Om du upptäcker att dina varor har skador eller om du saknar produkter- kontakta oss så fort som möjligt på
info@cavarosawine.se .

Reklamationer skall göras senast 7 dagar efter att kännedom om skadan eller saknade produkter har uppkommit.

Vid reklamation anges:
* Varans namn
* Beställarens namn och datum för köpet
* Beställningsnummer
* Orsak eller fel
* En e-postadress eller ett telefonnummer som vi kan nå dig på

Reservationer
Vi reserverar oss mot tryckfel, informationsfel, fel i specifikationer och fel i vår produktinformation. Alla bilder på vinflaskor och etiketter är illustrationer, och återger inte alltid varans exakta utseende. I undantagsfall kan årgången på en produkt ändras beroende på leverantören. Vi förbehåller oss rätten att höja eller sänka våra priser. Prishöjning kan ske vid t.ex. leverantörsbyte eller om valutakurser alt. statliga pålagor förändras.

Varumärken
Alla bilder, märken och varumärken är egendom av deras respektive ägare. Det är förbjudet att använda och/eller kopiera bilder utan ägarens tillåtelse. Vill du använda en bild, kontakta oss först!

Tvist
Om du som köpare är privatperson följer vi svensk lagstiftning vid eventuell tvist.

Force Majeure
Med force majeure avses en oförutsedd händelse som avtalsparterna omöjligt kan ändra eller påverka och som förhindrar avtalsparten - i detta fall Cavarosa Wine - att fullfölja sina skyldigheter gentemot kunden. Exempel på sådana händelser är bland annat krig, naturkatastrofer, transportstörningar, stöld, brand, översvämning, sabotage.