Leveransinformation

Här lägger vi löpande ut information om aktuella leveranser.


2023-05-12    Tre producenter från april-kampanjen har anlänt Linköping. Övriga är i transit i Europa och hoppas anlända                                 nästa vecka.

2023-06-13    Vi saknar ett par producenter som är på väg till Linköping. Mer info kommer när vi vet mer om förväntad leverans

2023-06-16    Schenker har klantat sig och inte hämta Puech Haut i tid trots idoga påstötningar från oss. Hinner de inte hem före midsommar kommer vi att köra ut allt som vi fått hem.

2023-09-22    Allt utom Carchelo körs ut idag i Östergötland. Hemleverans bokad till måndag. Ang Carchelo så är det ett lokalt tullkontor som inte kan rutinerna kring distansförsäljning som krånglar lite, men vi räknar med att lösa det inom  kort.