Carte d'Or Jeroboam 3 liter

This product has no valid combination.
Jeroboam är en dubbelmagnum, d v s 3 liter. Bra till stora kalas.