Om Cavarosa Wine

Cavarosa startade med en vinkällare på Hamngatan 15 i Linköping 2006. När distanshandel med vin blev tillåtet 2007 startade vi Cavarosa Wine och började bygga upp den affärsdelen. Vi lägger ner mycket tid på att leta fram små, kvalitetsorienterade producenter med viner i yttersta världsklass, men också  till riktigt bra priser. Vi provar viner från massor med producenter varje år, som vi väljer att inte jobba med.

De som vi väljer att jobba med erbjuder vi våra kunder via den här kanalen, webhandel, normalt en gång per månad förutom juni, juli och december.

Vårt lag